Tjenester

Pukk, grus og transport 

- Vinterarbeid; brøyting, skraping m.m etter bestilling. 

- Sand/grusprodukter 

- Fjell for masseproduksjon, som selges til kommune og private 

- Asfalttransport 

Vårt hovedanlegg for produksjon av sand/grusprodukter ligger på Sjellen. 

 

TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD!

 

litebildes3

 

litebildes32